Aanmelding vanuit gemeente Hof van Twente

Hoe verloopt de aanmelding vanuit de gemeente Hof van Twente:
  • Gezinnen die in de gemeente Hof van Twente komen te wonen, melden eerst hun kind aan op een reguliere basisschool.
  • De reguliere basisschool maakt de afweging of de leerling naar De Horizon moet. De school (soms in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland) meldt het kind aan bij De Horizon door te bellen of te mailen.
  • Samen met de ouders vult de reguliere basisschool de formulieren in voor de aanvraag bij PMT en zij geven dan de verklaring af. Hierdoor kan het leerlingenvervoer door de ouders ook geregeld worden. Vaak helpt vluchtelingenwerk Nederland de ouders hierbij.
  • De ouders komen samen met het kind en eventuele begeleider vanuit Vluchtelingenwerk naar De Horizon voor de inschrijving.
  • Voor meer informatie zie ook het stroomschema.