Vreedzaam

Op basisschool De Horizon werken we volgens de filosofie van Vreedzaam. Het is een compleet programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap.
We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap. Waarin kinderen, ouders en het team zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. En daarnaast zelfredzaam te zijn. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap.
Het volgende vinden we daarbij belangrijk, dat noemen we onze grondwet:

 

  1. We horen bij elkaar
  2. We lossen conflicten zelf op
  3. We hebben oor voor elkaar
  4. We hebben hart voor elkaar
  5. We dragen allemaal een steentje bij
  6. We zijn allemaal anders