Onze school

Op onze school zitten kinderen van opeenvolgende leeftijden en verschillende niveaus bij elkaar in een groep. Dit noemen we heterogene groepen. De leerkracht stemt zijn/haar handelen af op sociaal emotionele ontwikkeling en de verschillende niveaus waarin kinderen werken.
Kinderen krijgen les in:
 • sociale competenties en burgerschap
 • de Nederlandse taal, woordenschat en spelling
 • lezen
 • rekenen
 • creatieve vakken
 • sport & beweging

 

Gezien een constante in- en uitstroom van leerlingen, bekijken we meerdere keren per jaar hoe de groepssamenstelling het beste is. Zo kan het zijn dat we gedurende het schooljaar een groep erbij krijgen of dat we een andere verdeling in leerjaren maken. Hierbij houden we altijd in ons achterhoofd wat het beste is voor de ontwikkeling van ieder kind.

 

—————————————————————————————————-

 

Children of consecutive ages and different levels are placed in the same group. We call this heterogeneous groups. The teacher adjusts his/her actions to the social and emotional development of the children and the various levels they work in.

 

 • Our different subjects:
 • social competences and citizenship
 • Dutch language, spelling and vocabulary
 • reading
 • mathematics
 • creative subjects
 • sports & exercises

 

Because the influx and outflow is constant, we check our group composition a few times a year to see what is best for the children. It is possible that a new group is formed or that we may have to change the grades in a group.
But we always keep in mind what is best for the development of the child.