Aanmelding vanuit IKC, peuterspeelzaal of kinderopvang

Hoe verloopt een aanmelding vanuit een IKC, peuterspeelschool of kinderopvang:
  • Wanneer er een duidelijk advies ligt vanuit een peuterspeelschool of kinderopvang in samenspraak met PMT jonge kind, kunnen zij contact opnemen met De Horizon.
  • Samen met de peuterspeelschool / kinderopvang en de intern begeleider van De Horizon bekijken we de gegeven of De Horizon de geschikte school is voor de leerling.
  • Zodra de aanmelding akkoord is kunnen de ouders samen met het kind komen voor een inschrijving en rondleiding.
  • Wanneer een IB’er vanuit een IKC een kind wil aanmelden gaan de IB’ers samen in overleg over de toelaatbaarheid